MER BEVEGELSE TIL BARN


lek, kreativitet og utfoldelse
Mer bevegelse til barn™ er et digitalt tilbud til ansatte i barnehager, grunnskolen og andre institusjoner. Gjennom vår digitale verktøykasse vil du enkelt kunne lære deg og gjennomføre kreative danseleker med barna. Barna vil oppleve økt kroppsbeherskelse og rytmeforståelse. De vil også oppleve trygghet til å slippe seg løs.

Les mer på nettsiden HER